25 % av alle bedrifter har feil i pensjons sparingen 

Du er ikke alene!

Det er mye å tenke på?

Vi hjelper deg å finne den beste løsningen tilpasset dine ønsker og ditt behov.

Næringsforsikring

Garanti forsikring

TT Kraft - strøm til næring

TT Mobil - løsninger til næring

Vi gjør det trygt for deg å bytte 

leverandør av pensjonssparing

Hvilke pensjons løsninger trenger du egentlig?

Hva er du opptatt av når du skal velge forsikrings leverandør?

 • Hva er innskuddspensjon?

  Innskuddspensjon er en tjenestepensjon hvor arbeidsgiver betaler inn en prosentandel av den ansattes lønn på en pensjonskonto.

   

  Innskuddspensjon gir bedriften forutsigbare kostnader og en enkel administrasjon. Bedriften sparer et bestemt beløp til de ansattes pensjon.

   

  I tillegg må bedriften tegne en innskuddsfritaksforsikring som er lovpålagt. Dette er en forsikring som sørger for at det blir betalt inn penger på den ansattes pensjonskonto dersom den ansatte blir sykmeldt i mer enn 12 måneder. Forsikringen sørger for at det blir betalt inn penger på pensjonskontoen helt frem til den tidligere ansatte får en avklaring på sin sykdom, for eksempel ufør eller tilbake i jobb.

   

  Hvor stor pensjonen for den enkelte ansatte blir, avhenger av hvor mye som er spart, kostnader og gebyrer, samt avkastningen i investeringsporteføljen. Det er enkelt for den ansatte å følge med på fondskontoen og velge investeringsportefølje. Ved et dødsfall vil pengene som eventuelt står igjen på en pensjonskonto tilfalle arvingene.

 • Slik fungerer pensjon for bedrifter.

  Arbeidsgivere er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. De fleste bedrifter i privat sektor velger en enkel innskuddspensjon.​

   

  Minimumskravet defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Men det er fullt mulig å gi de ansatte en bedre pensjon, samt bygge på med andre produkter som kan sikre de ansatte og bedriften i tilfelle død, uføre eller sykdom.

   

  Lovens minstekrav (OTP)

   

  • Minimumskravet til pensjonsordningen defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).

  • Kort oppsummert fra loven så skal det spares minimum to prosent av lønnen for all inntekt til den ansatte mellom 1 og 12 G. G=grunnbeløpet blir endret hvert år og ligger nå på 96 883 kroner. Det skal spares for alle ansatte fra fylte 20 år og som jobber fra 20 prosent stilling og oppover. I sparingen inngår det også innskuddsfritak. Dette er forsikringsdelen av produktet og sikrer at den ansatte får spart til pensjon dersom den ansatte blir sykmeldt i over ett år.

  • Ansatte som slutter etter 12 måneder har krav på å få med seg de oppsparte midlene.

Terje Danielsen

Daglig leder TT Group/TT Finans


“Jeg er opptatt av at du som kunde skal føle trygghet og tillit i hele prosessen ved gjennomgang, behovs avklaring og valg av forsikrings løsning.

 

Du kan stole på at vi gjør det vi kan for at du skal bli vår fornøyde kunde.”

Tom-Øystein Ulvang

Daglig leder avdeling Mosjøen


“Gjennom 15 års erfaring som forsikringsrådgiver ser jeg at mine kunder nyter godt av riktig forsikring til riktig pris, spesielt når skaden finner sted. Du kan være trygg på at du er riktig forsikret etter en gjennomgang hos oss i TT. Vi finner i fellesskap den løsning som passer for deg. Vår kunnskap - din trygghet”

Johan Nordbøe

Daglig leder avdeling Nardo - Trondheim


“Min erfaring gjennom mange års erfaring i forsikringsbransjen, er at kundene ønsker at forsikring skal være enkelt, forutsigbart
og dekke behovene deres. Når kundene selv på en enkel måte kan vurdere hvilke dekninger de ønsker, får de tillit til rådgiveren sin.

Ofte er riktig dekning mye viktigere enn pris

Hva får du hos oss?

Din egen rådgiver som kjenner deg, alltid tilgjengelig.

Vi ønsker at du skal slippe å snakke med store kundesentra når du lurer på noe rundt dine forsikringer. Alle våre kunder har sin personlige rådgiver som kjenner deg og dine behov.